Εκδήλωση ενημέρωσης ΔΕΤ σε Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου

Εκδηλώσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 8  Μαρτίου 2021 η διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού και…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Βιωματικού Εργαστηρίου

Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω…

Περισσότερα

Επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης διαδικτυακής ενημερωτικής συνάντησης για την παρουσίαση του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Εκδηλώσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 η πρώτη διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και έγινε συζήτηση για…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Bιωματικού Εργαστηρίου

Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της  Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω…

Περισσότερα